การเพิ่มทุนและถอนทุน

เมื่อปิดพอร์ต Jitta Ranking จะได้รับเงินภายในกี่วัน