การลงทุนต่างประเทศ

Jitta Ranking ทำประกันค่าเงิน (hedge) หรือไม่