ค่าธรรมเนียม

Jitta Ranking มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง