ค่าธรรมเนียม

ทำไม Jitta Ranking จึงมีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำ