ค่าธรรมเนียม

ถ้าปีไหนขาดทุน Jitta Ranking จะไม่คิดค่าธรรมเนียมใช่หรือไม่