ภาษีและเครดิตภาษี

กำไรที่ได้รับจากรูปแบบการลงทุน Jitta Ranking ไทย ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร