ภาษีและเครดิตภาษี

กำไรที่ได้รับจากรูปแบบการลงทุน Jitta Ranking-TH ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร