ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน

ควรถือพอร์ต Jitta Ranking นานเท่าไหร่ มีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำหรือไม่