ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

Jitta Ranking ช่วยสร้างผลตอบแทนสูงกว่าได้จริงหรือ?