ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

Back Test ที่แสดงบนเว็บไซต์รวมผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วยไหม