ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

Back test รวมผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วยไหม