ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคืออะไร หักค่าธรรมเนียมหรือยัง