กลยุทธ์การลงทุน

Global ETF ทำประกันค่าเงิน (hedge) หรือไม่