ภาษีและเครดิตภาษี

กำไรที่ได้รับจาก Global ETF ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร