ผลตอบแทนจากการลงทุน Global ETF

Global ETF ได้ทดสอบอะไรบ้าง เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดี