ผลตอบแทนจากการลงทุน Global ETF

Back Test รวมผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วยหรือไม่