กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนไปแล้ว สามารถเปลี่ยนธีมในพอร์ตลงทุนได้หรือไม่