การเพิ่มทุนและถอนทุน

ขั้นต่ำในการเพิ่มทุนคือเท่าไหร่