ค่าธรรมเนียม

ทำไม Thematic จึงมีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำ