ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน

ในภาวะตลาดผันผวน ควรจะลงทุนหรือไม่