การจัดการบัญชีผู้ลงทุน

ต้องการเพิ่มพอร์ตการลงทุนนโยบายอื่น ๆ ทำอย่างไร