การเพิ่มบัญชีนโยบายการลงทุน

เคยลงทุนอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มพอร์ตการลงทุนนโยบายอื่นๆ ทำอย่างไร