การเพิ่มพอร์ตนโยบายการลงทุน

เคยลงทุนอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มพอร์ตการลงทุนนโยบายอื่นๆ ทำอย่างไร