การแก้ไขบัญชี

เคยลงทุนแล้ว ต้องการเพิ่มพอร์ตการลงทุนนโยบายอื่นๆ ทำอย่างไร