กลยุทธ์การลงทุน

Thematic ทำประกันค่าเงิน (hedge) หรือไม่