การเพิ่มทุนและถอนทุน

ถ้าต้องการถอนทุน ทำอย่างไร ขั้นต่ำในการถอนทุนคือเท่าไร