การเพิ่มทุนและถอนทุน

เมื่อปิดพอร์ต Thematic จะได้รับเงินภายในกี่วัน