ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน

ควรถือพอร์ต Thematic นานเท่าไหร่ มีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำหรือไม่