การแก้ไขบัญชีของคุณ

ปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ต้องการสมัครต่อ ต้องทำอย่างไร