การจัดการบัญชีผู้ลงทุน

ลบพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งาน ต้องทำอย่างไร