การติดตามผลการลงทุน

เมื่อลงทุนไปแล้ว จะปรับพอร์ตอัตโนมัติอย่างไร