การติดตามผลการลงทุน

เมื่อลงทุนไปแล้ว จะเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างไร