การติดตามผลการลงทุน

เมื่อลงทุนไปแล้ว จะเปลี่ยนแผนการลงทุนได้อย่างไร