กรณีผู้ลงทุนเสียชีวิตต้องทำอย่างไร

การจัดทำพินัยกรรมต้องทำอย่างไร