กรณีผู้ลงทุนเสียชีวิตต้องทำอย่างไร

หากนักลงทุนเสียชีวิตกระทันหันโดยยังไม่ได้จัดทำพินัยกรรมต้องทำอย่างไร