กรณีผู้ลงทุนเสียชีวิตต้องทำอย่างไร

เมื่อนักลงทุนเสียชีวิต แต่ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบข้อมูลการลงทุนกับทาง Jitta Wealth