การจัดการเงิน

เมื่อส่งคำสั่งถอนแล้ว จะสามารถดูรายละเอียดการขายได้ที่ไหน