ผลตอบแทนจากการลงทุน Global ETF

Global ETF จ่ายปันผลหรือไม่ หากมี เงินปันผลที่ได้รับมาจะเข้าบัญชีใด