ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

ถอนเงินปันผลออกมาใช้เป็น passive income ได้หรือไม่